Szybki kontakt: kppk.biuro@gmail.com 665-473-662

Kancelaria Prawno Podatkowo Księgowa

Dorota Szwajnoch-Bałda

Usługi księgowe

Książki Przychodów i Rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja wyposażenia
 • ewidencje podatku od towarów i usług
 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli
 • wypełnianie deklaracji podatkowych PIT, VAT
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Ewidencji ryczałtowych

 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • zapis przychodów w ewidencji sprzedaży
 • ewidencje podatku od towarów i usług VAT
 • wyliczenie zobowiązania podatkowego i sporządzenie deklaracji podatkowych
 • obsługa pracowników
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Księgi Handlowe pełna księgowość (zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont)

 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług)
 • rozliczenie właścicieli
 • obsługa pracowników
 • wypełnianie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT
 • udział w telekonferencjach i spotkaniach z kontrahentami w celu uzgadniania strategii współpracy w aspekcie rozliczeń podatkowych
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Obsługa kadrowo płacowa w tym sporządzanie

 • list płac
 • rozliczanie zwolnień lekarskich
 • pasów wynagrodzeń
 • imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA)
 • deklaracji ZUS
 • deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4)
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS

Dodatkowo oferujemy

 • reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym, Sadami Administracyjnymi i ZUS w oparciu o udzielone pełnomocnictwo
 • rozliczanie zwrotu VAT za materiały budowlane
 • sporządzanie i składanie wniosków o zwrot podatku VAT zapłaconego za granicą
 • rozliczanie projektów finansowanych ze środków unijnych