Szybki kontakt: kppk.biuro@gmail.com 665-473-662

Kancelaria Prawno Podatkowo Księgowa

Dorota Szwajnoch-Bałda

Klienci Indywidualni

Świadczymy pomoc prawną w następujących dziedzinach prawa:

  • sprawy karne, karnoskarbowe i wykroczeń (m.in. obrona w sprawach karnych i sprawach wykroczeń, prywatny i subsydiarny akt oskarżenia, reprezentowanie pokrzywdzonych)
  • sprawy cywilne (m. in. o zapłatę, naruszenie dóbr osobistych, odszkodowanie i zadośćuczynienie, ochrona własności, zniesienie współwłasności, naruszenie posiadania, zasiedzenie, służebności)
  • sprawy spadkowe (m. in. stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, dział spadku, zachowek)
  • sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego (m. in. rozwód, separacja, podział majątku wspólnego, alimenty, kontakty, władza rodzicielska, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa)
  • sprawy z zakresu prawa pracy ( m. in. o zapłatę wynagrodzenia, o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy, sprostowanie świadectwa pracy, odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek przy pracy, odszkodowanie za mobbing, ustalenie istnienia stosunku pracy)
  • sprawy z zakresu prawa podatkowego (m. in. PIT, CIT, VAT, PCC, podatek od spadków i darowizn, podatki lokalne)
  • sprawy z zakresu prawa administracyjnego