Szybki kontakt: kppk.biuro@gmail.com 665-473-662

Kancelaria Prawno Podatkowo Księgowa

Dorota Szwajnoch-Bałda

Cennik

Wynagrodzenie adwokata ustalane jest z każdym klientem indywidualnie i uzależnione jest od jego potrzeb, formy współpracy (stałej lub doraźnej), rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy. W przypadku klientów indywidualnych istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.

Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe ustalane jest według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. z 2002 r. Nr 163 poz. 1348).

W razie podjęcia stałej współpracy, wynagrodzenie może zostać ustalone w oparciu o jedną z poniższych metod:

  • ryczałt bez limitu godzin – wynagrodzenie płatne co miesiąc w stałej wysokości
  • ryczałt z limitem godzin – usługi świadczone w tej formie obejmują ustalony z klientem z góry limit godzin pracy oraz wynagrodzenie w stałej wysokości płatne co miesiąc. W przypadku przekroczenia określonego w umowie limitu czasu pracy, do kwoty wynagrodzenia doliczona zostanie wartość czasu pracy wykonanej ponad limit, za każdą rozpoczętą godzinę pracy
  • tawka godzinowa – wynagrodzenie płatne miesięcznie, w wysokości obliczonej według faktycznej ilości godzin świadczenia pracy na rzecz klienta